เสี่ยโต้ง เดินหน้าต่อ!

เสี่ยโต้ง เดินหน้าต่อ!

เสี่ยโต้ง เดินหน้าต่อ! ศึกษาแก้พระราชบัญญัติกีฬามวย

เสี่ยโต้ง เดินหน้าต่อ!

ข่าวมวย มวยไทย โปรแกรมมวย วันนี้ ราคามวย วันนี้ ผลมวย

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 31 ก.ค.63 ที่ อาคารรัฐสภา นายบุญลือ ประเสริฐโสภา คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฏร อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร์ เมื่อ 24 มิ.ย.63 แต่งตั้ง อนุกรรมาธิการ ศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 เพื่อพิจารณาและศึกษาปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก พรบ.มวย 2542 รวมถึงศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ เพื่อเผยแพร่กีฬามวย ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยให้ดีขึ้น จึงมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้ง คณะอนุกรรมาธิการขึ้น ล่าสุดแต่งตั้งอนุกรรมาธิการ ดังนี้ “เสี่ยโต้ง” นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานอนุกรรมาธิการ และคณะดังนี้ นายเอกการ ชื่อทรงธรรม,ร.ต.ประทาน วรมานิน,นายประเสริฐ หอธรรมรัตน์,นายรังสฤษฏ์ อินทรโม,นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส,นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล,นายสามารถ มะลูลีม,นายสุทธินันท์ ฤทธิบริรักษ์,นายสุรพล ทิพย์เสนา ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้า วันศุกร์ที่ 7 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารรัฐสภา จะมีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมเชิญ วิบูลย์ จำปาเงิน ผอ.สำนักคณะกรรมการกีฬามวย รวมทั้ง บุคคลในวงการมวย โดยเฉพาะนายสนามมวย ,โปรโมเตอร์ ,หัวหน้าคณะ และ ตัวแทนนักมวย เพื่อหารือและศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนนำข้อมูลมาแก้ไข ปรับปรุง พรบ.มวย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารวงการหมัดมวยได้ที่ @rphone

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *